Styrelse

Jan Bardell

Styrelseordförande

Born 1957. Member since 2022, styrelsordf sedan 2023.

Education: Uppsala Universitet, Gävle Högskola samt IFL (Institutet för Företagsledning)

Other assignments: Styrelseordförande i InfraNord AB. Medlem av SOS Barnbyar. VD för olika Vattenfallbolag, bl a Vattenfall Data, Vattenfall Business Services, Vattenfall Services. VD och koncernchef One Nordic AB, VD och koncernchef Argynnis Group AB samt VD Climeon AB.

Shareholding: 2 348

Independent from the company and management: Yes

Independent from major shareholders: Yes

Anna Karinen

Styrelseledamot och vice ordförande

Born 1963. Member since 2003, vice ord sedan 2007.

Education: Jur kand

Other assignments: Egen verksamhet inom bl a kommersiell fastighetsförvaltning, styrelseledamot i Handelsbankens lokalkontor i Flen.

Shareholding: 1 327 492

Independent from the company and management: Yes

Independent from major shareholders: Yes

Jan Barchan

Styrelseledamot

Born 1946. Member since 2004.

Education: Civilekonom

Other assignments: VD i Briban Invest AB, styrelseordförande i Nok9 AB samt styrelseledamot i NetInsight AB, Moveybybike AB och Skolia AB.

Shareholding: 1,359,353 ( genom Briban Invest AB och kapitalförsäkring)

Independent from the company and management: Yes

Independent from major shareholders: No

Agneta Nestenborg

Styrelseledamot

Born 1961. Member since 2010.

Education: Fil dr samt MBA

Other assignments: Director Project Support & Administration, European Spallation Source ERIC. Styrelseledamot i Öresundskraft AB.

Shareholding: 2 000

Independent from the company and management: No

Independent from major shareholders: Yes

Erik Strömqvist

Styrelseledamot

Born 1970. Member since 2021.

Education: Civilingenjör Kemiteknik

Other assignments: Tidigare General Manager Cyclotrons & TRACERcenter, GE Healthcare. Styrelseordförande i MedTrace Pharma A/S, VD Swiss Nuclides (Sweden) samt styrelseledamot i Celcibus AB och Alpha Therapy Solutions AB.

Shareholding: 0

Independent from the company and management: Yes

Independent from major shareholders: Yes

Jitka Zakova

Styrelseledamot. Arbetstagarrepresentant

Born 1980. Member since 2020.

Education: Ph.D.

Other assignments: Representant för arbetstagarna utsedd av Sveriges Ingenjörer. Arbetar inom Studsvik Nuclear AB som Specialist Kärnbränsleberäkningar

Shareholding: 185

Per Ekberg

Styrelseledamot. Arbetstagarrepresentant

Born 1959. Member since 2018, suppleant 2005-2018.

Education: Elkraftteknik

Other assignments: Representant för arbetstagarna utsedd av Unionen, verksam inom avdelningen för materialteknik vid Studsvik Nuclear AB.

Shareholding: 100