Anders Ullberg
Chairman of the Board

Född 1946. Ordförande sedan april 2007.

Tidigare VD och koncernchef i SSAB Svenskt Stål. Styrelseordförande i Boliden, Eneqvist Consulting och Natur & Kultur samt styrelseledamot i Atlas Copco, Beijer Alma, Valedo Partners. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group.

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 60 000

Anna Karinen
Board member, vice chairman
Vice styrelseordförande. Född 1963. Ledamot sedan 2003, vice ordförande sedan 2007.

Egen verksamhet inom bland annat kommersiell fastighetsförvaltning, styrelseledamot i Handelsbankens lokalkontor i Flen.

Utbildning: Jur kand

Aktieinnehav: 1 327 492

Jan Barchan
Board member
Född 1946. Ledamot sedan 2004.

VD i Briban Invest AB, styrelseordförande i Audiodev AB samt styrelseledamot i Assistera AB, Net Insight AB, Trianon AB och Trialbee AB.

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 1 285 492

Agneta Nestenborg
Board member
Född 1961. Ledamot sedan 2010.
Director Project Support & Administration, European Spallation Source ERIC.

Utbildning: Fil dr samt MBA

Aktieinnehav: 2 000 

Alf Lindfors
Board member
Född 1946. Ledamot sedan 2006.
Senior advisor, tidigare chef för affärsområde Elproduktion och vice vd i Vattenfall AB.

Utbildning: Civilingenjör med högre utbildning i reaktorteknologi

Aktieinnehav: 0

Peter Gossas
Board member
Född 1949. Ledamot sedan 2013.
Tidigare VD affärsområde Sandvik Materials Technology. Styrelseordförande i Maintpartner Group OY samt Motor Group AB. Ledamot i Höganäs AB. Industrial Advisor i Peter Gossas AB och KIGO Business Development.

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik
Aktieinnehav: 2 000 
Roger Lundström
Board member. Employee representative
Född 1966. Ledamot sedan 2005, suppleant 2003–2005.
Representant för Unionen, verksam inom mikroskopi och skadeutredningar vid Studsvik Nuclear AB.

Utbildning: Maskiningenjör

Aktieinnehav:

Linda Ekstrand
Board member. Employee representative
Född 1982. Ledamot sedan 2017. Suppleant sedan 2016.
Representant för Sveriges Ingenjörer, verksam inom konsultverksamheten vid Studsvik Consulting AB.

Utbildning: M.Sc.

Aktieinnehav: 65