Styrelse

Jan Bardell

Styrelseordförande

Född 1957. Medlem sedan 2022, styrelsordf sedan 2023.

Utbildning: Uppsala Universitet, Gävle Högskola samt IFL (Institutet för Företagsledning)

Andra uppdrag: Styrelseordförande i InfraNord AB, Peptonic Medical AB och Zazz Energy AB. VD för olika Vattenfallbolag, bl a Vattenfall Data, Vattenfall Business Services, Vattenfall Services. VD och koncernchef One Nordic AB, VD och koncernchef Argynnis Group AB samt VD Climeon AB.

Aktieinnehav: 1 899

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Anna Karinen

Styrelseledamot och vice ordförande

Född 1963. Medlem sedan 2003, vice ord sedan 2007.

Utbildning: Jur kand

Andra uppdrag: Egen verksamhet inom bl a kommersiell fastighetsförvaltning, styrelseledamot i Handelsbankens lokalkontor i Flen.

Aktieinnehav: 1 327 492

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Jan Barchan

Styrelseledamot

Född 1946. Medlem sedan 2004.

Utbildning: Civilekonom

Andra uppdrag: VD i Briban Invest AB, styrelseordförande i Nok9 AB samt styrelseledamot i NetInsight AB, Moveybybike AB och Skolia AB.

Aktieinnehav: 1,359,353 ( genom Briban Invest AB och kapitalförsäkring)

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Nej

Agneta Nestenborg

Styrelseledamot

Född 1961. Medlem sedan 2010.

Utbildning: Fil dr samt MBA

Andra uppdrag: Director Project Support & Administration, European Spallation Source ERIC. Styrelseledamot i Öresundskraft AB.

Aktieinnehav: 2 000

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Erik Strömqvist

Styrelseledamot

Född 1970. Medlem sedan 2021.

Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik

Andra uppdrag: Tidigare General Manager Cyclotrons & TRACERcenter, GE Healthcare. Styrelseordförande i MedTrace Pharma A/S, VD Swiss Nuclides (Sweden) samt styrelseledamot i Celcibus AB och Alpha Therapy Solutions AB.

Aktieinnehav: 0

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Jitka Zakova

Styrelseledamot. Arbetstagarrepresentant

Född 1980. Medlem sedan 2020.

Utbildning: Ph.D.

Andra uppdrag: Representant för arbetstagarna utsedd av Sveriges Ingenjörer. Arbetar inom Studsvik Nuclear AB som Specialist Kärnbränsleberäkningar

Aktieinnehav: 185

Per Ekberg

Styrelseledamot. Arbetstagarrepresentant

Född 1959. Medlem sedan 2018, suppleant 2005-2018.

Utbildning: Elkraftteknik

Andra uppdrag: Representant för arbetstagarna utsedd av Unionen, verksam inom avdelningen för materialteknik vid Studsvik Nuclear AB.

Aktieinnehav: 100