Jan Bardell
Chairman of the Board

Född 1957. Styrelseordförande sedan 2023. Ledamot sedan 2022.

Styrelseordförande i InfraNord AB, Peptonic Medical AB och Zazz Energy AB. Vd för olika Vattenfallbolag, bl a Vattenfall Data, Vattenfall Business Services, Vattenfall Services. Vd och koncernchef One Nordic AB, vd och koncernchef Argynnis Group AB samt vd Climeon AB.


Utbildning:  Uppsala Universitet, Gävle Högskola samt IFL (Institutet för Företagsledning).

Aktieinnehav: 1 083

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Anna Karinen
Board member, vice chairman
Vice styrelseordförande. Född 1963. Ledamot sedan 2003, vice ordförande sedan 2007.

Egen verksamhet inom bland annat kommersiell fastighetsförvaltning, styrelseledamot i Handelsbankens lokalkontor i Flen.

Utbildning: Jur kand

Aktieinnehav: 1 327 492

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Nej

Jan Barchan
Board member
Född 1946. Ledamot sedan 2004.

VD i Briban Invest AB, styrelseordförande i Nok9 samt styrelseledamot i Net Insight AB, Movebybike AB och Skolia AB.


Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: Genom kapitalförsäkring och bolaget Briban Invest AB: 1 352 922 aktier

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Nej

Agneta Nestenborg
Board member
Född 1961. Ledamot sedan 2010.

Director Project Support & Administration, European Spallation Source ERIC. 

Styrelseledamot i Öresundskraft AB.


Utbildning: Fil dr samt MBA

Aktieinnehav: 2 000

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Erik Strömqvist
Board member

Född 1970. Ledamot sedan juni 2021

Tidigare General Manager Cyclotrons & TRACERcenter, GE Healthcare. Styrelseordförande i MedTrace Pharma A/S, VD Swiss Nuclides (Sweden) AB samt styrelseledamot i Celcibus AB och Alpha Therapy Solutions AB

Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik

Aktieinnehav: 0

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Per Ekberg
Board member. Employee representative
Född 1959. Ledamot sedan 2018, suppleant 2005–2018.
Representant för arbetstagarna utsedd av Unionen, verksam inom avdelningen för materialteknik vid Studsvik Nuclear AB.

Utbildning: Elkraftteknik

Aktieinnehav: 100

Jitka Zakova
Board member. Employee representative
Född 1980. Ledamot sedan 2020.
Representant för arbetstagarna utsedd av Sveriges Ingenjörer. Arbetar inom Studsvik Nuclear AB som Specialist Kärnbränsleberäkningar.

Utbildning: Ph.D.

Aktieinnehav: 185