Leading Innovation For Sustainable Nuclear Solutions

Spela hela filmen

Vi utvecklar nukleär hållbarhet

En hållbar utveckling kräver säkra nukleära processer. Vi erbjuder tjänster inom olika delar av kärnkraftens livscykel, från nybyggnation till slutförvar. Våra lösningar minskar såväl risker som kostnader för nukleära anläggningar och det radioaktiva avfallet.

Kärnkraft bidrar till en miljömässigt hållbar framtid, där den är en viktig del för att klara klimatomställningen och minska användningen av fossila energislag. Förutom att vara ett fossilfritt energislag behövs kärnkraft även för tillämpningar inom medicinska applikationer.

Läs mer
Nuclear,Power,Plant,Out,Of,Focus,On,The,Background,Of

En given partner när intresset ökar

Vi har sett ett ökat intresse och behov av kärnkraft, skapat både av den rådande geopolitiska situationen och för att hantera det globalt ökade elbehovet. Ett ökat intresse för branschen sätter också fokus på avfallshanteringen. Efterfrågan på vår expertis inom konditionering av radioaktivt avfall ökar och det är ett område där vi breddar våra tjänster inom samtliga affärsområden.

Behovet av en pålitlig energikälla driver också på satsningar inom t.ex. avancerade reaktorer och små modulära reaktorer (SMR:er) där Studsvik är en given partner med sin expertis och unika anläggningar.

Vid er sida från nybyggnation till återställning av mark.

pexels-kelly-l-4185121

News and Releases