Om oss

Utmanar våra kunder att tänka i nya banor

Vi tillhandahåller innovativa tekniska lösningar som är värdeskapande genom att förbättra reaktorprestanda och minska såväl risker som kostnader under hela livscykeln för nukleära och radioaktivt material.

Skapar värde

Våra tjänster innefattar avancerade ingenjörs- och konsulttjänster, bränsle- och materialprovning, programvara för bränsleoptimering och härdövervakning liksom hantering av nukleära risker och strålningsrisker under hela livscykeln, avveckling av kärnkraftsanläggningar och metoder för hantering av radioaktivt avfall. I samarbetet med våra kunder uppmuntrar vi dem att tänka annorlunda och stöder dem på vägen mot det långsiktiga målet: att leverera tillförlitlig och mer hållbar energi till världens växande befolkning.

Vision

Utvecklar nukleär hållbarhet

Studsvik är en unik, oberoende partner som utvecklar säkerheten och effektiviteten för den globala nukleära industrin.

Genom vår expertis och våra anläggningar stödjer vi en hållbar framtid.

Företaget

Företaget Studsvik grundades i Studsvik, som ligger vid Östersjön utanför Nyköping, tio mil söder om Stockholm. Studsvik har fortsatt att utvecklas och växa under de senaste 75 åren och är idag ett världsomspännande företag med kontor i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, USA, Japan och Kina.

Vi är en global aktör med ca 500 anställda som hjälper kunder i hela världen och i alla skeden av kärnbränslecykeln. Vi lockar till oss branschens bästa och mest kompetenta medarbetare, som är experter på sina respektive områden.

Studsviks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Kärnvärden

Våra kärnvärden, baserad på våra beteenden, är ledstjärnan i vår dagliga verksamhet och vägleder oss genom beslutsprocesser och prioriteringar.

Vår historia

AB Atomenergi bildades 1947 för att utveckla, konstruera, bygga och driva kärnenergianläggningar i Sverige.

Studsvik i världen

Svenskt hjärta och global närvaro.

Studsvik i korthet

Våra fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering, avveckling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall.