Hållbarhet

Utvecklar nukleär hållbarhet

Studsvik är en unik, oberoende partner som utvecklar säkerheten och effektiviteten för den globala nukleära industrin. Genom vår expertis stödjer vi en hållbar framtid och skapar bestående värden genom att bidra till FN:s SDG mål. Vår dubbla väsentlighetsanalys har visat att Studsvik kan bidra specifikt till fyra av de 17 SDG-målen: Hållbar energi för alla; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; Hälsa och välbefinnande; Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Hållbara lösningar för den nukleära industrin är kärnan i vårt värdeskapande. Studsvik erbjuder innovativa tekniklösningar som minskar risker och kostnader under hela livscykeln för nukleära anläggningar och radioaktivt material. Genom ansvarsfulla ekonomiska beslut lägger vi en stabil grund för ett långsiktigt värdeskapande genom nöjda intressenter och ägare. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på hälsa och välbefinnande genom att skapa ett hållbart arbetsliv och ge våra engagerade medarbetare utvecklingsmöjligheter. Detta ligger även till grund för att locka till oss nya talanger.

God hälsa och välmående

Friska och engagerade medarbetare är avgörande för framgång. Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö.

Ansvarsfullt arbete och ekonomisk tillväxt

Vi bidrar till ekonomisk tillväxt genom att säkerställa hållbar och prisvärd energi för företag och genom att direkt ge över 500 personer sysselsättning.

Industriinnovation och infrastruktur

Vi erbjuder spetskunskap om kärntekniska processer och driver innovation och utveckling av infrastruktur.

Prisvärd och ren energi

Vi bidrar till ren och säker kärnkraft.