Kärnvärden

Våra kärnvärden, baserad på våra beteenden, är ledstjärnan i vår dagliga verksamhet och vägleder oss genom beslutsprocesser och prioriteringar. De utmanar oss både som företag och som människor, och tack vare dem får våra kunder en lika bra upplevelse vilken medarbetare de än träffar.

Vi siktar högt 

Vi är ambitiösa och strävar efter att nå högt ställda mål och bryta ny mark genom att vara innovativa och hitta nya lösningar. 

Levererar i tid

Vi är motiverade och engagerade, håller våra löften och tar ansvar för att saker blir gjorda. Vi arbetar hårt för att leverera hög kvalitet och uppfylla förväntningarna. 

Innovation och teamwork 

Vi arbetar som ett team och vill åstadkomma resultat tillsammans med andra. Vi främjar nya sätt att tänka och försöker alltid att förbättra vår verksamhet.

Öppenhet och förtroende

Vi interagerar med integritet i öppna och konstruktiva dialoger. Vi litar på varandras omdöme och kompetens i den dagliga verksamheten.