Revisorer

På årsstämman 2024 utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor. Ansvarig revisor är auktoriserad revisor Jonas Eriksson.

Jonas Eriksson
Auktoriserad revisor, KPMG AB, Stockholm.  Huvudrevisor.