Revisorer

På årsstämman 2023 utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor. Ansvarig revisor är auktoriserad revisor Helena Arvidsson.

Helena Arvidsson
Auktoriserad revisor, KPMG AB, Stockholm.  Huvudrevisor.