Camilla Hoflund
Chief Executive Officer
Koncernchef
Född 1969. Anställd 1994.
Utbildning: Bergsingenjör, materialteknik
Andra uppdrag: Styrelseledamot Swedish Institute of Standards, SIS
Aktieinnehav: 11 200
Niklas Karlsson
Chief Financial Officer

Ekonomidirektör
Född 1968. Anställd 2021.
Aktieinnehav: 0

 

Joakim Lundström
Business Area President Fuel and Materials Technology

Affärsområdeschef Bränsle- och Materialteknik
Född 1978. Anställd 2002.
Aktieinnehav 0.

Mikael Karlsson
Business Area President Waste Management Technology
Affärsområdeschef Avfallsteknik
Född 1962. Anställd 1989.
Aktieinnehav: 2 101
Florian Bühler
Business Area President Decommissioning and Radiation Protection services

Affärsområdeschef Avvecklings- och strålskyddstjänster
Född: 1981 Anställd: 2019

Aktieinnehav: 0

Art Wharton
(Acting) Business Area President Studsvik Scandpower

Född: 1982 Anställd: 2017

Aktieinnehav: 0