Camilla Hoflund
Chief Executive Officer
Koncernchef
Född 1969. Anställd 1994.
Aktieinnehav:
Pål Jarness
CFO

Ekonomidirektör. Född 1964. Anställd 2013. 

Aktieinnehav: 37 500 aktier i kapitalförsäkring

Joakim Lundström
Business Area President Fuel and Materials Technology

Affärsområdeschef Bränsle- och Materialteknik
Född 1978. Anställd 2002.
Aktieinnehav 0.

Stefan Bergström
Business Area President Consultancy Services
Affärsområdeschef Konsulttjänster
Född 1963. Anställd 2016.
Aktieinnehav:
Steven Freel
Business Area President Studsvik Scandpower
Affärsområdeschef Studsvik Scandpower
Född 1964. Anställd 2016.
Aktieinnehav: 0