Camilla Hoflund
Chief Executive Officer
Koncernchef
Född 1969. Anställd 1994.
Aktieinnehav: 8 200
Claes Engvall
Chief Financial Officer

Ekonomidirektör
Född 1964. Anställd 2019.
Aktieinnehav: 1 600

 

Joakim Lundström
Business Area President Fuel and Materials Technology

Affärsområdeschef Bränsle- och Materialteknik
Född 1978. Anställd 2002.
Aktieinnehav 0.

Mikael Karlsson
Business Area President Waste Management Technology
Affärsområdeschef Avfallsteknik
Född 1962. Anställd 1989.
Aktieinnehav: 2 101
Steven Freel
Business Area President Studsvik Scandpower
Affärsområdeschef Studsvik Scandpower
Född 1964. Anställd 2016.
Aktieinnehav: 0
Arthur DiGiovine
Senior Vice President - Business Development

Adjungerad ledamot

Född 1957. Anställd 1989.
Innehav: 0