Michael Mononen
Chief Executive Officer
Verkställande direktör och koncernchef. Född 1958. Anställd 2013.
Aktieinnehav: 45 000 aktier varav 35 000 aktier via en depåförsäkring
Pål Jarness
CFO

Ekonomidirektör. Född 1964. Anställd 2013. 

Aktieinnehav: 37 500 aktier i kapitalförsäkring

Elisabeth Fahle Gårdebäck
Senior Vice President Human Resources
Senior Vice President Human Resources
Född 1968. Anställd 2015.
Aktieinnehav: 0
Camilla Hoflund
President of Fuel and Materials Technology
Chef för affärsområde Bränsle- och materialteknik
Född 1969. Anställd 1994.
Aktiennehav:
Stefan Bergström
President of Consultancy Services
Chef för affärsområde Konsulttjänster
Född 1963. Anställd 2016.
Aktiennehav:
Steven Freel
President of Scandpower
Chef för affärsområde Scandpower
Född 1964. Anställd 2016.
Aktieinnehav: 0