Camilla Hoflund
Chief Executive Officer
Koncernchef
Född 1969. Anställd 1994.
Aktieinnehav:
Annika Blondeau Henriksson
Interim CFO

Född 1969. Interim CFO från mars 2019.

Aktieinnehav: 0

 

Joakim Lundström
Business Area President Fuel and Materials Technology

Affärsområdeschef Bränsle- och Materialteknik
Född 1978. Anställd 2002.
Aktieinnehav 0.

Mikael Karlsson
Business Area President Consultancy Services
Affärsområdeschef Konsulttjänster
Född 1962. Anställd 1989.
Aktieinnehav:
Steven Freel
Business Area President Studsvik Scandpower
Affärsområdeschef Studsvik Scandpower
Född 1964. Anställd 2016.
Aktieinnehav: 0