Presentation Studsviks bokslutskommuniké 2023

8 februari, 2024

Presentationen för dagens telefonkonferens finns här.

Information för att delta i konferensen finns här.