News

Presentationen för dagens telefonkonferens finns här.

Information för att delta i konferensen finns här. Presentationen kan laddas hem här.

Årsstämma 2024

Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallar till årsstämma torsdagen den 25 april 2024 klockan 16.00 på World…

Presentation Studsviks bokslutskommuniké 2023

Presentationen för dagens telefonkonferens finns här. Information för att delta i konferensen finns här.

Information till prenumeranter av Studsviks årsredovisning

I vår strävan att minska miljöpåverkan tillgängliggörs årsredovisningen från och med 2023 i enbart digitalt format, och därför…

Studsviks syn på ny kärnkraft

Studsvik vill stödja klimatomställningen, där mer kärnkraft behövs för att möta klimatmålen samtidigt som det ökande elbehovet i…

Presentation av Studsviks tredje kvartal, 2023

Presentation (på engelska) till dagens telefonkonferens finns här

Studsvik welcomes LeadCold’s decision to evaluate the Studsvik site as a prospective location for their Research and Demonstration Reactor, SEALER-D.

 Such a development would fit well within the other research and development activities taking place on our site.…