Analytiker

Studsviks aktie följs löpande av ABG Sundal Collier.

ABG Sundal Collier har utsetts att agera likviditetsgarant i bolagets aktie..