70 års erfarenhet inom kärnteknik

Det här är Studsvik

Currently in the spotlight

Brand uppstod på en av Cyclife (EDF) Sweden AB:s anläggningar vid Studsvik

Inget hot mot Studsviks anläggningar föreligger.

Studsvik bistår såklart med den hjälp vi kan erbjuda EDF.

För frågor om branden hänvisar vi till Cyclife Sweden AB.

Meet our teams

Nyheter

Brand uppstod på en av Cyclife (EDF) Sweden AB:s anläggningar vid Studsvik

Branden har inte berört Studsviks anläggningar eller verksamhet då anläggningarna är fysiskt åtskilda.


Studsvik User Group Meeting 2019

Studsvik held its 2019 Users Group Meeting (UGM) Oct. 8-11, in Dresden Germany.