Optimerar verksamheten och ökar lönsamheten

Studsvik erbjuder våra kunder en rad specialiserade tekniska tjänster.

Vi utvecklar, säljer och levererar innovativa tekniska lösningar för att skapa värde genom att förbättra prestanda och minska risker.

Vi erbjuder avancerad teknik och konsultverksamhet, testning av bränsle och material, bränsle- och reaktorhanteringsprogram, livscykelhantering av kärnvapen och radioaktiva faror, avveckling av kärntekniska anläggningar och utformning av processer för hantering av radioaktivt avfall.

Skapa kundvärde

Studsvik fokuserar på att skapa värde för kunderna. Kundsamarbeten börjar med att vi får en detaljerad inblick i kundens behov, verksamhet och metoder för att sedan i samråd utveckla tekniska speciallösningar som ökar effektiviteten, ökar livslängden eller skapar förutsättningar för alternativa och effektivare lösningar.

Vi skapar värde på två olika sätt, beroende på kundens egenskaper och den nuvarande livscykeln:

1. Vi ökar lönsamhet genom att förbättra prestanda och effektivitet, minska kostnader och skapa förutsättningar för att förlänga anläggningens livslängd eller hitta alternativa lösningar.
2. Vi minskar kundens ansvarsåtaganden och försäljningsbehov genom att begränsa risker genom utveckling och driftsättning av effektivare metoder för avveckling och avfallshantering.