Studsvik erbjuder sina kunder en rad tekniska specialisttjänster.

Vi utvecklar, säljer och levererar innovativa tekniska lösningar som är överlägset värdeskapande genom att höja effektiviteten och minska riskerna.

Våra tjänster innefattar bland annat avancerade ingenjörs- och konsulttjänster, bränsle- och materialprovning, programvara för bränsleoptimering och härdövervakning liksom hantering av nukleära och strålningsrisker under hela livscykeln, avveckling av kärnkraftsanläggningar och metodutformning för hantering av radioaktivt avfall.  

Skapa kundvärde 

Studsvik fokuserar på att skapa värde för kunderna. Kundsamarbetet börjar med att vi skaffar oss en detaljerad insikt i kundernas behov, verksamheter och metoder för att sedan i samråd med dem utveckla tekniska speciallösningar som höjer effektiviteten, ökar livstiden eller skapar förutsättningar för alternativa, effektivare lösningar.  

Värde skapar vi på två olika sätt, genom att beroende på kundens och den aktuella livscykelns egenskaper:  

  1. Öka lönsamheten genom att förbättra prestanda och effektivitet, sänka kostnaderna, skapa förutsättningar för förlängning av anläggningens livstid eller hitta alternativa lösningar.
  2. Minska kundens ansvarsåtaganden och avsättningsbehov genom att begränsa riskerna via utveckling och driftsättning av effektivare avvecklings- och avfallshanteringsmetoder.

Related information