Studsvik hjälper kunder i den globala kärnkraftssektorn liksom i miljösektorn och andra branscher som hanterar radioaktivitet och radioaktivt material.

Ett globalt företag

Studsvik är ett sant internationellt företag, som hjälper kunder runt om i världen – i Europa, Nordamerika, Asien med Japan och Kina samt Mellanöstern.  

Kärnkraftssektorn

Studsvik arbetar huvudsakligen inom kärnkraftssektorn och assisterar olika typer av kunder i alla skeden av kärnkrafts- och bränslelivscykeln. Detta omfattar bland annat:

Kärnkraft

 • Inför drift: bland annat forskning och utveckling, utformning och utveckling av kärnreaktorer, bränsle- och andra kärnkraftsanläggningar.
 • Under drift: driftoptimering, effektivitetshöjning och stöd för förbättringar och förlängningar av livstid.  
 • Efter drift: bland annat sanering efter avslutad drift och hantering av förbrukat bränsle.

 Kärnkraftsavveckling och avfallshantering

 • Planering, strategiutveckling, organisering och tillståndsprocesser för avveckling
 • Genomförande av avvecklingsprojekt
 • Avfallshantering
 • Slutförvaring av avfall 

Vi assisterar kunder av alla slag i kärnkraftsbranschen, bland annat följande:

 • Kärnkraftsleverantörer, ägare och operatörer
 • Kärnkraftsreaktor- och teknikleverantörer
 • Myndigheter
 • Offentliga organ
 • Kärnkraftsleverantörskedjan, inklusive ingenjörs- och projektledningsföretag
 • Forskningsorganisationer, råd och nätverk