Studsvik hjälper kunder i den globala kärnkraftssektorn liksom i miljösektorn och andra branscher som hanterar radioaktivitet och radioaktivt material.

Ett globalt företag

Studsvik är ett sant internationellt företag, som hjälper kunder runt om i världen – i Europa, Nordamerika, Asien med Japan och Kina samt Mellanöstern.  

Kärnkraftssektorn

Studsvik arbetar huvudsakligen inom kärnkraftssektorn och assisterar olika typer av kunder i alla skeden av kärnkrafts- och bränslelivscykeln. Detta omfattar bland annat:

Kärnkraft

 • Inför drift: bland annat forskning och utveckling, utformning och utveckling av kärnreaktorer, bränsle- och andra kärnkraftsanläggningar.
 • Under drift: driftoptimering, effektivitetshöjning och stöd för förbättringar och förlängningar av livstid.  
 • Efter drift: bland annat sanering efter avslutad drift och hantering av förbrukat bränsle.

 Kärnkraftsavveckling och avfallshantering

 • Planering, strategiutveckling, organisering och tillståndsprocesser för avveckling
 • Genomförande av avvecklingsprojekt
 • Avfallshantering
 • Slutförvaring av avfall 

Vi assisterar kunder av alla slag i kärnkraftsbranschen, bland annat följande:

 • Kärnkraftsleverantörer, ägare och operatörer
 • Kärnkraftsreaktor- och teknikleverantörer
 • Myndigheter
 • Offentliga organ
 • Kärnkraftsleverantörskedjan, inklusive ingenjörs- och projektledningsföretag
 • Forskningsorganisationer, råd och nätverk

 Miljösektorn och andra branscher

Det finns en rad branscher som inte tillhör kärnkraftssektorn, men som ändå använder, framställer eller hanterar radioaktivt material som en del av sin kärnverksamhet. Det kan exempelvis handla om att använda radioaktiva källor eller hantera avfall från mineralutvinning eller liknande processer, s. k. NORM (naturligt förekommande radioaktivt material). Studsvik har lång erfarenhet av att tillämpa sina tekniska kunskaper på effektiv och säker hantering av radioaktivitet och radioaktivt material, antingen från kärnkraftssektorn eller naturligt förekommande till följd av annan miljöaktivitet. Våra kunder kan tryggt koncentrera sig på sina kärnverksamheter i vetskap om att Studsvik effektivt och smidigt tar hand om allt som rör radioaktivitet.

Studsvik ger omfattande assistans till kunder i följande sektorer:

 • Olja och gas
 • Mineralutvinning och gruvdrift
 • Industri och miljö
 • Katastrofinsatser av statliga och andra aktörer (radioaktivitet)