Kundreferenser

Några ord från våra kunder om Studsviks senaste framgångsrika projekt.

"Studsvik är en viktig resurs"

Studsvik har spelat en viktig roll i Westinghouses avancerade zirkoniumlegeringsutveckling. Studsvik är också en viktig resurs för att zirkoniumforskare ska att kunna ta itu med specifika ämnen, från amerikanska NRC: s bränslefragmenteringsstudie, till EPRI: s F-SECT-utvärderingar och många, många andra.

- Westinghouse Electric Company

Läs mer: Westinghouse Case study

 

"Arbetet uppfyllde säkerhetskrav för att säkerställa fortsatt drift av AGR -flottan för EDF Energy"

Jag var verkligen entusiastisk över samtalen med teamet – i synnerhet var kunskapen, medvetenheten och villigheten hos er personal att prova nya tillvägagångssätt nyttigt att observera! Ni har en fantastisk personal på Studsvik – tack för att ni ordnade ett besök så att jag fick träffa några av dem!

- EDF Energy

Läs mer: EDF Case study

 

"Deriving the most benefit"

Studsvik har vid flera tillfällen utvecklat ett mycket flexibelt tillvägagångssätt genom att justera  undersökningar under genomförandet för att kunna dra största möjliga nytta av dem och ibland utöver vad som ursprungligen var planerat. Jag kan också vittna om att Studsvik visar lyhördhet och flexibilitet inom det internationella programmet SCIP som Framatome är involverat i.

- Framatome

Läs mer: Framatome Case study

 

Andra referenser: