Studsvik har en omfattande expertis inom alla aspekter av bränslekvalifikationstestning och analys och lång erfarenhet av formella licensprocesser som lämnats in till flera tillsynsmyndigheter över hela världen. Denna expertis är nu tillgänglig för organisationer som utvecklar nya bränsledesigner för den internationella marknaden. Ta hjälp av Studsviks expertis för att göra betydande kostnadsbesparingar, minska risker och skynda på processer för godkännande.

När en ny kärnbränsledesign introduceras på marknaden krävs en omfattande uppsättning av tester och analyser för att visa att bränslet uppfyller internationellt accepterade säkerhetsstandarder. Dessa tester och analyser kan ta flera år att genomföra, om de utförs på rätt sätt. Studsvik hjälper till att minska risken för osäkerheter i korrekta testtekniker och analyser. Detta tack vare vår långa historia av att framgångsrikt utföra omfattande tester och analyser i samband med bränslekvalificering för flera organisationer över hela världen.

Utöver vårt internationellt accepterade kvalitetssäkrings- och projektledningsprogram kan vi underlätta förberedelser och inlämning av formella licensdokument som behövs för att få regulatoriskt godkännande.

Fakta om Studsviks bränslekvalifikationstestning

  • Fler fysisk undersökningar och testning av bränsletyper än i något labb inom kärnkraftsindustrin.
  • Expertis inom beräkningsanalys som krävs för säkerhetsanalys (stråldos, neutronik, termisk hydraulik, bränsleprestanda, etc.).
  • Erfarenhet av formell internationell licensiering.
  • Förenlig med globala kvalitets- och tekniska standarder (ISO-9000).
  • Projektledningsexpertis för storskaliga internationella kontrakt.

Related information

Kontakt

Carolina Losin

Key Account Manager
Email: carolina.losin@studsvik.com