För att arbeta självständigt på Studsvikområdet krävs, förutom godkänd säkerhetsprövning, även en godkänd drogtest. Testerna får inte vara äldre än tre år.

Alla företag som har personal som arbetar, eller kommer att arbeta, på Studsvikanläggningen ska skicka in kopior av genomförda drogtester för berörd personal. Drogtestet skall omfatta narkotikapreparat (cannabis, heroin, opiater, kokain och amfetamin samt bensodiazepiner).

Drogtester skickas per e-post till  sakerhetshandlaggare@studsvik.com eller till Studsvik Nuclear AB, Säkerhetshandläggare, 611 82 Nyköping. Drogtester kan utföras av er företagshälsovård eller liknande. Studsvik använder Previa i Nyköping.

Alla entreprenörer/konsulter/leverantörer lyder under Studsviks drogpolicy och kan därför under sin vistelse på Studsvikområdet, i likhet med anställda, bli uttagna till slumpmässiga drogtester.

Utdrag ur Studsviks drogpolicy:

  • "Med droger avses alkohol, narkotika och andra vanebildande droger. En drogmissbrukande medarbetare utgör en säkerhetsrisk – både för sig själv och sin omgivning eftersom missbruket påverkar medarbetarens förmåga att sköta sitt arbete. Drogpåverkade personer får därför inte vistas inom Studsviks företag och ska omedelbart avvisas.”

Vid frågor kontakta Säkerhetshandläggare, telefon 0155-22 13 13 eller e-post .