För entreprenörer och konsulter som ska arbeta på Studsvikanläggningen

Under V29-32 gäller Sommarschema för utbildning SiP. Utbildning erbjuds enlig nedan och anmälan sker till kursadmin@studsvik.com. Fr o m V33 gäller ordinarie schema igen. Trevlig sommar!

V29 16/7 SiP Grundkurs

V30 23/7 SiP Återträning

V31 30/7 SiP Grundkurs

V32 6/8   SiP Återträning

Innan du börjar arbeta i Studsvik behöver vi olika intyg från dig. Vi kräver

• Säkerhetsprövning inklusive registerkontroll
• Drogtest
• Läkarundersökning (för arbete i radiologisk miljö)
• Att du genomgår Skydd- och Säkerhetsutbildning (se nedan)
• Att du genomgår Strålskydd i Praktiken (för arbete i radiologisk miljö)

Om du har de ovanstående punkterna har du rätt att röra dig självständigt på Studsvikanläggningen, förutsatt att du är föranmäld och har giltig id-handling. Om du saknar något av ovanstående måste du ha någon som är godkänd som ledsagar dig under hela din vistelse på anläggningen.

Säkerhetsprövning inklusive registerkontroll

Under "Relaterade dokument" kan du ladda ner formulär för ”Information om och samtycke till säkerhetsprövning” samt  ”Intyg om genomförd säkerhetsbedömning”. Blanketterna fylls i, skrivs ut, undertecknas och skickas per e-post till  eller per post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping, tfn 0155-22 13 13. Vidare instruktioner finns på blanketterna.

Drogtester

I högerspalten hittar du en länk till en sida om drogtester.

Drogtestet skickas per e-post till  eller per post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping, tfn 0155-22 13 13.

Läkarundersökning

Om du ska arbeta på kontrollerat område inom Studsvik måste du genomgå en radiologisk läkarundersökning. Du kan göra undersökningen hos din företagshälsovård eller hos annan vårdinrättning. Blanketterna ”Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning” och ”Läkarintyg för arbete med joniserande strålning” laddar du ner från Strålsäkerhetsmyndigheten, se länkarna i högerspalten.

Intygen skickas per e-post till  eller per post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 61182 Nyköping, tfn 0155-22 13 13.

Utbildningskrav

För att få tillträde till svenska kärnkraftverk och kärntekniska anläggningar krävs ett antal utbildningar, bland annat Skydd och Säkerhet och Strålskydd i praktiken. Dessa båda tillträdesutbildningar är framtagna gemensamt av kärnkraftverken och de kärntekniska anläggningarna i Sverige och de är giltiga på samtliga anläggningar.

Det är viktigt att du som ska arbeta på Studsviksområdet har kännedom om de rutiner som gäller, och också planerar för att du och din personal ska ha giltiga underlag för tillträde samt giltiga utbildningar för att kunna påbörja ditt arbete i tid.

Beroende på var någonstans du ska arbeta krävs olika utbildning. Tabellen nedan visar på detta samt intervall för återträning.

Tillträdesutbildningar 

Grundutbildning

Återträning (3år)

Till:
Industriområde
Skyddat område

Skydd och Säkerhet (SoS) - webbaserad

Skydd och Säkerhet (SoS) - webbaserad

Till:
Kontrollerat område

Strålskydd i Praktiken (SiP) - lärarledd, bokning krävs

Strålskydd i Praktiken*(SiP)-webbaserad teoretisk återträning

Strålskydd i Praktiken*(SiP)-lärarledd praktisk återträning, bokning krävs

*båda krävs för godkänd återträning

 

Skydd och Säkerhet (SoS)

Utbildningen är webbaserad och innehåller viktig information om bland annat Arbetsmiljö, Larm och Beredskap samt Fysiskt skydd och ska genomföras av alla som ska ha tillträde till området. Utbildningen består av kursmoduler, anläggningsspecifik information för respektive anläggning samt ett slutprov och tar ca 60 minuter att genomföra. Tillgänglig på svenska och engelska.

Denna utbildning ska genomföras innan ankomst till Studsviksområdet. Efter godkänt prov ska intyget som visas i utbildningsmodulen skrivas ut och signeras. Intyget skickas sedan via mail till sakerhetshandlaggare@studsvik.com eller via post till Säkerhetshandläggare, Studsvik Nuclear AB, 611 82 Nyköping, tfn 0155-22 13 13.

Följ länken https://kkvgemensam.ghost.se/ och registrera dig som ny användare med fullständigt personnummer, alternativt logga in om du har genomfört de webbaserade utbildningarna tidigare. Om du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt skickat till den mail du angett som användarnamn. Starta utbildningen ”Skydd och säkerhet”.

Utbildningen ska repeteras var 3:e år.

Strålskydd i praktiken (SiP)

En obligatorisk utbildning för personal som ska arbeta på kontrollerat område. Denna utbildning ger nödvändig kompetens för att kunna arbeta tryggt och säkert på kontrollerat område ur ett strålskyddsperspektiv. Tillgänglig på svenska och engelska.

Grundutbildningen omfattar ca 6 timmar och genomförs på tisdagar med start kl. 8.30. Föranmälan krävs och sker via mail senast kl 10 dagen innan. I ”Utbildningstillfällen SiP-grund” ser du vilken kurslokal som gäller samt hur du ska anmäla dig till det utbildningstillfälle som önskas. I anmälan anger du ditt namn, vilken utbildning du vill anmäla dig till, företag som du är anställd på samt dina kontaktuppgifter.

Informera i god tid vid behov av utbildning SiP på engelska.

Strålskydd i praktiken (SiP) återträning

Utbildningen ska repeteras var 3:e år. Återträningen består av två delar:

Del 1: Webbaserad utbildning Strålskydd i praktiken, repetition.

Utbildningen finns på följande länk https://kkvgemensam.ghost.se/ se utförligare information under Skydd och säkerhet. Starta utbildningen ”Strålskydd i praktiken, repetition” den är tillgänglig på svenska och engelska. Ett signerat intyg lämnas till läraren på del två.

Del 2: Lärarledd workshop ca 2 timmar. Föranmälan krävs och sker via mail senast kl 10 dagen innan. I ”Utbildningstillfällen SiP-återträning” ser du vilken kurslokal som gäller samt hur du ska anmäla dig till det utbildningstillfälle som önskas. I anmälan anger du ditt namn, vilken utbildning du vill anmäla dig till, företag som du är anställd på samt dina kontaktuppgifter. Godkänd webbaserad utbildning enligt del 1 är ett krav för att få delta i del 2.

Informera i god tid vid behov av att genomföra workshopen SiP på engelska.

Strålskydd i praktiken arrangeras växelvis av Studsvik Nuclear (SNAB), Cyclife Sweden AB (Cyclife) och AB SVAFO (SVAFO) med samma utbildningsmaterial och du behöver inte välja samma kursarrangör som uppdragsgivare för ditt arbete. Ansvariga för utbildningarna för SNAB är Sebastian Lukovic och Emma Drie. 

Strålskyddsteknik

Denna utbildning är obligatorisk för entreprenörer med arbetsledande befattning. Den genomförs på anläggningen vid två tillfällen årligen. Kurslängd grundkurs 2 dagar. Repetition efter 3 år, ca 3 timmar. Utbildningen finns tillgänglig på svenska och engelska. 

Föranmälan

För att komma in på Studsvikområdet krävs en föranmälan, oavsett om du är säkerhetsprövad eller inte. Kontakta din kontaktperson på Studsvik i god tid innan  ett arbete ska göras.

Tillstånd för heta arbeten

Från den 1 juli 2015 är det Securitas som är tillståndsansvarig för heta arbeten på Studsvikanläggningen. Ring 0155-22 10 20 när du behöver förnya eller söker nytt tillstånd.

Entreprenörsrum

På området finns ett entreprenörsrum där det finns möjlighet att värma mat. Där finns även duschmöjligheter.

Lunch

Lunch finns att köpa på Horsvik kl 11:00-13:00.