Studsvik och Westinghouse samarbetar under varumärket ndcon för att tillsammans erbjuda ett komplett utbud av avvecklingstjänster för kärnkraftsanläggningar i Sverige, andra nordiska länder och Tyskland.

De första kommersiella kärnkraftsanläggningarna i Europa byggdes för 50 år sedan, och många av dem närmar sig slutet av sin planerade drifttid. I vissa fall har även politiska beslut bidragit till att kärnkraftverk tas ur drift i förtid. I exempelvis Tyskland ska samtliga 17 kärnkraftsreaktorer fasas ut senast 2022. Åtta av dessa reaktorer stängdes omedelbart i mars 2011. En lång rad kärnkraftsanläggningar i Europa ska således avvecklas och rivas under de kommande 15–20 åren.

Genom att slå ihop sin kompetens kan Studsvik och Westinghouse erbjuda sina avvecklingskunder ett komplett tjänsteutbud med fokus på planering och genomförande av kostnads- och tidseffektiva avvecklingsprojekt som minskar kundens ansvarsåtaganden.

Related information