Studsvik äger 15 % av aktierna i konsortiet UKNWM, som driver Storbritanniens LLWR (Low Level Waste Repository) på uppdrag av NDA (Nuclear Decommissioning Authority).

LLW Repository Ltd är ett företag inom avfallshantering som erbjuder behandling och slutförvaring av lågaktivt avfall i Storbritannien och är baserat i West Cumbria. Företaget driver den nationella anläggningen LLWR i West Cumbria på uppdrag av NDA och övervakar ett nationellt LLW-program för att säkerställa att lågaktivt avfall hanteras effektivt i hela Storbritannien.

Studsvik är tillsammans med AECOM (75 %) och Areva (10 %) en aktiv ägare till moderorganisationen UKNWM (UK Nuclear Waste Management Ltd), som driver LLW Repository. UKNWM har drivits under avtal med NDA sedan 2008 och har en total avtalslängd på upp till 17 år. Som moderorganisation till LLW Repository tillhandahåller konsortiet ledarskap, styrning, strategisk vägledning och ett hos LLWR Ltd utstationerat team. Studsvik har ett särskilt intresse av att tillhandahålla tekniskt stöd inom områden som rör nationell LLW-strategi och genomförandet av LLWR:s arbetsprogram. Studsviks engagemang har bland annat omfattat: 

  • Ledarskap och styrning
  • Utveckling och genomförande av ett nationellt avfallsprogram
  • Myndighetskontakter
  • Inventarieanalys av avfall
  • Utveckling av affärsfall och genomföring av projekt
  • Stöd vid avfallsleveranser  

Arbetet som LLWR har utfört, under styrning och vägledning från UKNWM, har förändrat lösningarna för slutförvaring av lågaktivt avfall i Storbritanniens kärnkraftsindustri och sparat hundratals miljoner pund åt NDA. Relationerna till lokalsamhällen, myndigheter och andra intressenter har stärkts genom givande samarbeten. LLWR är internationellt erkänt som en ledande aktör inom slutförvaring av radioaktivt avfall. Studsviks bidrag, tillsammans med partnerföretagen AECOM och Areva, har varit avgörande för utvecklingen.

"Studsvik har varit en konstruktiv och effektiv partner av UKNWN och har bidragit till förbättrad verksamhet sedan 2008. Studsvik har spelat en nyckelroll i förändringen av hur vi idag hanterar lågaktivt avfall", säger Dennis Thompson, VD LLWR.

 

Related documents