Studsvik AB noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 4 maj 2001.

Erwin-anläggningen i USA togs i kommersiell drift liksom BNCT-anläggningen för behandling av hjärntumörer. För att stärka vår position i USA bildades bolaget THOR Treatment Technlogies (TTT) tillsammans med Washington Group. För att stärka positionen i Storbritannien förvärvades bolaget Environmental Remediation Services Ltd.

I december 2004 tar Studsvik beslut att upphöra med den egna reaktordriften och sluter ett strategiskt samarbetsavtal med Institutt for energiteknikk (IFE) i Norge.

I juni 2005 stängs R2- och R2-0-reaktorerna och Studsvik Medical AB, där BNCT-verksamheten bedrivits, säljs till Hammercap AB.

Under 2006 förvärvar Studsvik det amerikanska bolaget RACE LLC med anläggning i Memphis för behandling av lågaktivt avfall.