Minskande direktanslag från staten leder till trend mot ökad kommersialisering och försök till diversifiering.

Statsanslagen minskar och riktas i huvudsak mot fastbränsleteknik. Samtidigt expanderar nu den nukleära verksamheten internationellt, främst inom områdena reaktorsäkerhet och kärnbränsleutveckling. Alnorgruppen etableras efter företagsförvärv i USA och Finland för att tillsammans med bolagets egna resurser marknadsföra nukleära och andra instrument över hela världen.

Bolaget byter namn till Studsvik Energiteknik AB