Verksamhetens tyngdpunkt förskjuts allt mer till Studsvik.

Ågesta-reaktorn byggs och tas i drift tillsammans med Vattenfall och Stockholm Energi, urananläggningen i Ranstad uppförs och drivs i bolagets regi. I slutet av perioden överges tungvattenlinjen för den internationellt dominerande lättvattenreaktortekniken. Huvuddelen av kompetensen är direkt användbar även här.

ASEA-ATOM bildas - 50/50-ägt av ASEA och staten - och övertar bolagets resurser för bränsletillverkning och kraftreaktorkonstruktion. Staten övertar samtliga aktier i bolaget, vars framtida uppgift ska vara FoU- och konsultstöd åt den svenska kärnkraftssektorn.