Grundläggande FoU rörande uranframställning, reaktorfysik, bränsle- och materialteknik.

Konstruktion, byggnad och drifttagning av forskningsreaktorn R1 i Stockholm. Snabb expansion i Stockholm, grunden läggs till en spjutspetsställning inom kärnbränsletekniken. Forskningsstationen i Studsvik etableras med reaktorer och speciallaboratorier för kemi, fysik, värme, material- och bränsleteknik.