AB Atomenergi bildades 1947 för att utveckla, konstruera, bygga och driva kärnenergianläggningar i Sverige. Bolaget sorterar under handelsdepartementet och ägs av stat, kommunala och privata kraftföretag samt industriföretag.

Under de 70 år som gått sedan AB Atomenergi bildades har mycket hänt. Då, 1947, var uppgiften att utveckla, bygga och driva kärnkraftsanläggningar i Sverige. Idag är forskningsreaktorerna avvecklade och Studsvik satsar på att behålla positionen som ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin.

Välkommen att läsa om vår historia. Vi har sammanfattat varje dekad men också lagt till några speciella händelser under vår historia. Mycket nöje önskar vi våra läsare!