Studsvik erbjuder avancerade nukleära tjänster till den tyska marknaden som ökar säkerheten och effektivitet för våra kunder.

Studsvik är en pålitlig partner till kärnkraftsindustrin i Tyskland sedan 35 år. Studsvik sysselsätter omkring 450 personer i Tyskland som arbetar på många olika kärnteknikanläggningar och tillhandahåller tjänster i strålsäkerhet, radiologisk karakterisering och friklassning, ingenjörstjänster, avveckling, rivning och sanering. Studsvik Scandpower har också ett kontor i Tyskland. Våra kunder i Tyskland, Schweiz, Belgien och Nederländerna inkluderar stora kärnkraftverk, forskningsanläggningar och universitet, bränsleanläggningar, tillfälliga förvar samt slutförvar.

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 och KTA 1401. Vår tyska huvudkontor i Pforzheim.

 

Related information