Studsvik tillhandahåller tekniker för avfallshantering av låg- och medelaktivt avfall på den brittiska marknaden.

Studsviks verksamhet i Storbritannien fokuserar på tekniska lösningar låg- och medelaktivt avfall .

 

Related information