Vi utvecklar, säljer och levererar innovativa tekniska lösningar som är överlägset värdeskapande genom att höja effektiviteten och minska riskerna.

Vi erbjuder bland annat avancerade ingenjörs- och konsulttjänster, bränsle- och materialprovning, programvara för bränsleoptimering och härdövervakning liksom hantering av nukleära risker och strålningsrisker under hela livscykeln, avveckling av kärnkraftsanläggningar och metodutformning för hantering av radioaktivt avfall. 

Studsvik är uppdelat i fyra affärsområden och med en stabsfunktion på koncernens huvudkontor.  

Bränsle- och materialteknik 

Affärsområdet Bränsle- och materialteknik, som bygger på våra unika anläggningar i Studsvik, är världsledande inom teknik för högaktiva celler, materialteknik och vattenkemi. Bränsle- och materialteknik optimerar prestanda och livslängd för bränslen och reaktorer i samråd med kunderna, och tillhandahåller inkapslings-, transport- och lagringslösningar för defekt bränsle. 

Avfallsteknik 

Studsvik erbjuder licenser och erfarenhetsöverföring av våra patenterade teknologier för avfallshantering. Dessa licenser gör det möjligt för mottagaren att bygga, äga och driva egna avfallshanteringsanläggningar med våra beprövade teknologier.

De patenterade teknologierna är exklusivt framtagna för radioaktivt avfall, från enkelt torrt aktivt avfall till komplexa, svårbehandlade, flytande avfallsströmmar med hög aktivitet. Alla våra teknologier för behandling av avfall innebär stabilisering och volymreducering för att därmed uppfylla de villkor som gäller för avfallets slutförvar. 

Studsvik Scandpower 

Studsvik Scandpower tillhandhåller verktyg, analyser och teknik för att optimera kärnbränsle- och reaktorprestanda och hantera kärnbränslecykeln. Idag stöder Scandpower fler än 200 kommersiella kärnkraftsanläggningar över hela världen. Studsvik Scandpower har kontor i USA, Tyskland, Sverige, Kina och Japan.  

Avvecklings- och strålskyddstjänster  

Vi är en ledande tjänsteleverantör för kärnkraftsindustrin, inom områdena strålskydd, teknik, avveckling, demontering och dekontaminering med kunder i Tyskland, Schweiz, Belgien och Nederländerna.

 

 

 

 

 

 

Related information