Studsvik vinnlägger sig om att kontinuerligt utveckla regelsystem och rutiner ägnade att säkerställa transparens, ett reellt ägarinflytande samt ett väl fungerande styrelsearbete.

Läs mer om vår Bolagsstyrning under sidorna för Investerare.