Vi tillhandahåller innovativa tekniska lösningar som är värdeskapande genom att förbättra reaktorprestanda och minska såväl risker som kostnader under hela livscykeln för nukleära och radioaktivt material.

Skapar värde

Våra tjänster innefattar avancerade ingenjörs- och konsulttjänster, bränsle- och materialprovning, programvara för bränsleoptimering och härdövervakning liksom hantering av nukleära risker och strålningsrisker under hela livscykeln, avveckling av kärnkraftsanläggningar och metoder för hantering av radioaktivt avfall. I samarbetet med våra kunder uppmuntrar vi dem att tänka annorlunda och stöder dem på vägen mot det långsiktiga målet: att leverera tillförlitlig och mer hållbar energi till världens växande befolkning.

Företaget

Företaget Studsvik grundades i Studsvik, som ligger vid Östersjön utanför Nyköping, tio mil söder om Stockholm. Studsvik har fortsatt att utvecklas och växa under de senaste 70 åren och är idag ett världsomspännande företag med kontor i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, USA, Japan och Kina.

Vi är en global aktör med 515 anställda som hjälper kunder i hela världen och i alla skeden av kärnbränslecykeln. Vi lockar till oss branschens bästa och mest kompetenta medarbetare, som är experter på sina respektive områden.

Studsviks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.