Efter händelsen den 21 september med falskt brandlarm och efterföljande aktivering av brandsläckningssystem har vårt hot cell laboratorium varit i begränsad drift. Händelsen ledde också till spridning av radioaktiv kontamination inom anläggningen vilken nu sanerats. Brandsläckningssystemet har temporärt ersatts med andra släckmetoder vilka inte riskerar att på samma sätt ge kontaminationsspridning vid en släckinsats. Införda åtgärder har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten som den 24 oktober gett tillstånd för återupptagande av verksamheten. 

Detaljerad utredning av händelsen fortgår och vi har även startat ett projekt för att långsiktigt säkerställa ett säkert och effektivt brandskydd i cellerna.  

Ingen har skadats i händelsen. Den har inte heller gett upphov till spridning av radioaktivitet utanför anläggningen eller intag av radioaktivitet hos personal. Även saneringsarbetet har fortlöpt utan komplikationer och utan signifikant ökad dos till personalen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Joakim Lundström, CEO Studsvik Nuclear AB
Telefon: + 076 002 1153
joakim.lundstrom@studsvik.com