Ersättningsutskott 2020

Anders Ullberg, ordförande
Jan Barchan
Anna Karinen

Revisionsutskott 2020

Peter Gossas, ordförande
Agneta Nestenborg
Anders Ullberg