På årsstämman 2016 utsågs det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Ansvarig revisor är auktoriserad revisor Martin Johansson.

Martin Johansson
Auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm.  Huvudrevisor.