Studsvik är ett kunskapsintensivt serviceföretag på den internationella kärnteknikmarknaden. Med över 70 års erfarenhet åtnjuter Studsvik ett högt anseende och uppfattas som ledande inom flera områden på kärnteknikmarknaden.

Vi strävar efter att tillgodose våra kunders behov och leverera tjänster och lösningar med högt förädlingsvärde.

Våra tjänster är utformade för att minimera riskerna för våra kunder och miljön. Vi har ett nära samarbete med våra kunder hela vägen från utvecklingsstadiet till drift.

Vår ambition är att bedriva verksamheten på ett ansvarstagande sätt, i våra kunders, investerares, anställdas och andra intressenters bästa intresse.

Syftet med koden är att

  • ge vägledning till anställda och affärspartners
  • minimera risker
  • stärka företagskulturen
  • förmedla Studsviks kärnvärden

Uppförandekoden i sin helhet kan laddas hem under Relaterad dokument till höger.

Related documents