Sponsring handlar om ett kommersiellt samarbete mellan två parter som gagnar båda. För Studsvik är syftet att stärka Studsviks varumärke genom att exponeras och associeras med positiva aktiviteter. Genom sponsring som vänder sig till studenter, vill vi göra Studsvik intressant som en framtida arbetsgivare.

Studsvik vill:

  • Sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle
  • Sponsringen ska följa Studsviks värderingar när det gäller etik, moral och miljö
  • Sponsringen ska vara engerande och långsiktig och vara en del av den övriga långsiktiga marknadsföringen
  • Sträva efter ungdomsprofil i sponsoravtalen

Studsvik vill inte:

  • Skriva sponsoravtal där möjligheterna till en positiv påverkan på Studsviks affär är begränsade
  • Sponsra enskilda invidivider och/eller idrottslag
  • Sponsra något som kan uppfattas som riskfyllt, miljöskadligt eller överdådigt
  • Sponsra politiska eller religiösa verksamheter