Alla medarbetare inom Studsvik ska bedriva affärsverksamhet på ett lagligt och etiskt sätt. Studsvik får inte använda sig av olagliga betalningar, mutor, bestickningar eller andra tveksamma incitament för att påverka en affärstransaktion. Studsviks medarbetare ska, varken direkt eller indirekt, begära, ta emot eller acceptera kontanter eller andra saker av värde från en person eller ett företag om avsikten är att påverka ett beslut eller att erhålla en otillåten fördel.

Studsvik har nolltolerans mot korruption.


Studsvik måste alltid följa såväl svenska som lokala lagar. Om dessa skiljer sig åt är det den strängaste lagstiftningen som ska tillämpas.


Denna policy gäller alla verksamheter i företaget inklusive de som bedrivs av Studsviks dotterbolag, representanter, ombud och joint-ventures där Studsvik är en av parterna.