Presentation Studsviks bokslutskommuniké för 2018

Presentation Studsviks bokslutskommuniké för  2018 finns att ladda ned till höger. Presentationen är på engelska.