Anders Ullberg
Chairman of the Board

Född 1946. Ordförande sedan april 2007.

Tidigare VD och koncernchef i SSAB Svenskt Stål. Styrelseordförande i Boliden och Eneqvist Consulting samt styrelseledamot i Beijer Alma, Epiroc och Valedo Partners. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 60 000

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Anna Karinen
Board member, vice chairman
Vice styrelseordförande. Född 1963. Ledamot sedan 2003, vice ordförande sedan 2007.

Egen verksamhet inom bland annat kommersiell fastighetsförvaltning, styrelseledamot i Handelsbankens lokalkontor i Flen.

Utbildning: Jur kand

Aktieinnehav: 1 327 492

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Nej

Jan Barchan
Board member
Född 1946. Ledamot sedan 2004.

VD i Briban Invest AB, styrelseordförande i Audiodev AB samt styrelseledamot i Net Insight AB, Trianon AB och Trialbee AB


Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 1 343 362

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Nej

Agneta Nestenborg
Board member
Född 1961. Ledamot sedan 2010.

Director Project Support & Administration, European Spallation Source ERIC. 

Styrelseledamot i Öresundskraft AB.


Utbildning: Fil dr samt MBA

Aktieinnehav: 2 000

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Peter Gossas
Board member
Född 1949. Ledamot sedan 2013.

Tidigare VD affärsområde Sandvik Materials Technology. Styrelseledamot i Sensic AB samt Graphmatech AB. Industriell rådgivare.

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik
Aktieinnehav: 2 000

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Per Ekberg
Board member. Employee representative
Född 1959. Ledamot sedan 2018, suppleant 2005–2018.
Representant för arbetstagarna utsedd av Unionen, verksam inom avdelningen för materialteknik vid Studsvik Nuclear AB.

Utbildning: Elkraftteknik

Aktieinnehav: 100

Jitka Zakova
Board member. Employee representative
Född 1980. Ledamot sedan 2020.
Representant för arbetstagarna utsedd av Sveriges Ingenjörer. Arbetar inom Studsvik Nuclear AB som Specialist Kärnbränsleberäkningar.

Utbildning: Ph.D.

Aktieinnehav: 28