2014 såldes avfallsanläggningarna i USA till EnergySolutions och 2016 såldes den återstående delen av affärsområdet Avfallshantering. Sommaren 2016 såldes avfallsläggningarna i Sverige och i Storbritannien till franska EDF. Dessa anläggningar är nu varumärkta som Cyclife Sverige respektive Cyclife UK.

Studsvik kommer från nu och i framtiden att utveckla och leverera tekniska, innovativa lösningar, baserade på vår unika hot-cell laboratorier och kapacitet, toppmodern analysprogramvara, och avancerade tekniska konsulttjänster.