Studsvik Tech Park är ett kluster med storlek av ett mindre samhälle som erbjuder egen infrastruktur och fastigheter för testning, provning, forskning och utveckling. Det är särskilt lämpligt inom energi-, miljö-, material- och marinteknologi.