Osaka

Studsvik Japan, Ltd
Rinku Gate Tower Building 1409
1 Rinku Oraikita, Izumisano-city,
Osaka, 598-0048 Japan


Tel / Fax: +81-(0)72-493-7418

E-mail: