Camilla Hoflund
Chief Executive Officer
Koncernchef
Född 1969. Anställd 1994.
Utbildning: Bergsingenjör, materialteknik
Andra uppdrag: Styrelseledamot Swedish Institute of Standards, SIS
Aktieinnehav: 8 200
Claes Engvall
Chief Financial Officer

Ekonomidirektör
Född 1964. Anställd 2019.
Aktieinnehav: 1 600

 

Joakim Lundström
Business Area President Fuel and Materials Technology

Affärsområdeschef Bränsle- och Materialteknik
Född 1978. Anställd 2002.
Aktieinnehav 0.

Mikael Karlsson
Business Area President Waste Management Technology
Affärsområdeschef Avfallsteknik
Född 1962. Anställd 1989.
Aktieinnehav: 2 101
Florian Bühler
Business Area President Decommissioning and Radiation Protection services

Affärsområdeschef Avvecklings- och strålskyddstjänster
Född: 1981 Anställd: 2019

Aktieinnehav: 0

Arthur DiGiovine
Senior Vice President - Business Development

Adjungerad ledamot

Född 1957. Anställd 1989.
Innehav: 0

Robert Whittle
Business Area President Scandpower

Affärsområdeschef Scandpower
Född: 1956  Anställd: 2021

Aktieinnehav: 0