Här ger vi information om vilka personuppgifter som lagras om dig som anställd, besökare eller entreprenör på Studsvik-området – vad de används till, den rättsliga grunden för hanteringen av informationen och hur länge den behålls.

Vänligen notera att alla typer av personuppgifter inte nödvändigtvis kommer lagras, användas eller delas såsom beskrivet i detta dokument. 

Notera också att objekt markerade med ** i tabellen nedan refererar till s.k. känsliga personuppgifter. Övriga har kategoriserats som vanliga personuppgifter. 

Mer information om dina personuppgifter

Typ av personuppgift

Vad används uppgifterna till?

Rättslig grund

Hur länge behålls uppgifterna?

Namn, e-post, telefonnummer, foton, personnummer, kön

Tillträdeshantering till området.

 

Administration av personers passerkort och behörigheter till anläggningar på området.

 

Rättslig förpliktelse.

 

Maximalt 1 år efter personens uppdrag på området avslutats.

 

Videoinspelning

Kameraövervakning på området.

Rättslig förpliktelse.

Maximalt 30 dagar

 

**Stråldoser

Dosimeterunderlag för att säkerställa strålskydd.

 

 

Rättslig förpliktelse.

Avtal.

Långtidsförvaring (krav från tillsynsmyndighet)

**Resultat av drogtest, läkarundersökning, säkerhetsprövning.

 

Biometriska uppgifter (fingeravtryck).

 

Intyg från utbildningar om strålskydd och säkerhet (SoS) samt Strålskydd i praktiken (SiP).

 

Tillträdeshantering till området. Kravställda tillträdesvillkor

 

 

 

Rättslig förpliktelse. Avtal.

 

 

 

Maximalt 1 år efter personens uppdrag på området avslutats.

 Mer information om hur Studsvik skyddar dina personuppgifter hittar du i GDPR at Studsvik