Peter Gossas

Board member
Född 1949. Ledamot sedan 2013.

Tidigare VD affärsområde Sandvik Materials Technology. Styrelseledamot i Sensic AB samt Graphmatech AB. Industriell rådgivare.

Utbildning: Civilingenjör teknisk fysik
Aktieinnehav: 2 000

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja