Per Ekberg

Board member. Employee representative
Född 1959. Ledamot sedan 2018, suppleant 2005–2018.
Representant för arbetstagarna utsedd av Unionen, verksam inom avdelningen för materialteknik vid Studsvik Nuclear AB.

Utbildning: Elkraftteknik

Aktieinnehav: 100