Jan Barchan

Board member
Född 1946. Ledamot sedan 2004.

VD i Briban Invest AB, styrelseordförande i Audiodev AB samt styrelseledamot i Net Insight AB, Trianon AB och Trialbee AB


Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 1 343 362

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Nej