Anna Karinen

Board member, vice chairman
Vice styrelseordförande. Född 1963. Ledamot sedan 2003, vice ordförande sedan 2007.

Egen verksamhet inom bland annat kommersiell fastighetsförvaltning, styrelseledamot i Handelsbankens lokalkontor i Flen.

Utbildning: Jur kand

Aktieinnehav: 1 327 492

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Nej