Anders Ullberg

Chairman of the Board

Född 1946. Ordförande sedan april 2007.

Tidigare VD och koncernchef i SSAB Svenskt Stål. Styrelseordförande i Boliden och Eneqvist Consulting samt styrelseledamot i Beijer Alma, Epiroc och Valedo Partners. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 60 000

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja