Joakim Lundström

Business Area President Fuel and Materials Technology
Email: joakim.lundstrom@studsvik.com

Affärsområdeschef Bränsle- och Materialteknik
Född 1978. Anställd 2002.
Aktieinnehav 0.