Camilla Hoflund

Chief Executive Officer
Email: camilla.hoflund@studsvik.com
Koncernchef
Född 1969. Anställd 1994.
Utbildning: Bergsingenjör, materialteknik
Andra uppdrag: Styrelseledamot Swedish Institute of Standards, SIS
Aktieinnehav: 8 200